Literature Overview

The TreeGenes literature module provides access to publications of interested curated from Web of Science and other relevant sources. Literature records are connected to authors, species, and associated data. The current directory represents over 25100 articles from 1905 journals.

Literature Search

Year from to
Sort by

Browse

Zhou Jing, Liu Xin, Zhao Shu-Tang, Hu Jian-Jun, Zhang Jie-Wei, Wang Jie-Hua, Peng Xiao-Peng, Qi Xiao-Li, Cheng Tie-Long, Lu Meng-Zhu.
Plant molecular biology |
2018
Ji Jing, Yue Jianyun, Xie Tiantian, Chen Wei, Du Changjian, Chang Ermei, Chen Lanzhen, Jiang Zeping, Shi Shengqing.
Planta |
2018
Hu Wenfang, Yan Hanwei, Luo Shuangshuang, Pan Feng, Wang Yue, Xiang Yan.
Plant physiology and biochemistry : PPB |
2018
Zhang Jin, Li Yu, Liu Bobin, Wang Lijuan, Zhang Li, Hu Jianjun, Chen Jun, Zheng Huanquan, Lu Mengzhu.
BMC plant biology |
2018
Zhou Ran, Macaya-Sanz David, Rodgers-Melnick Eli, Carlson Craig H, Gouker Fred E, Evans Luke M, Schmutz Jeremy, Jenkins Jerry W, Yan Juying, Tuskan Gerald A, Smart Lawrence B, DiFazio Stephen P.
Molecular genetics and genomics : MGG |
2018
Nakahama Katsuhiko, Urata Nobuaki, Shinya Tomotaka, Hayashi Kazunori, Nanto Kazuya, Rosa Antonio C, Kawaoka Akiyoshi.
BMC plant biology |
2018
Birnbaum Christina, Bissett Andrew, Teste Francois P, Laliberté Etienne.
Microbial ecology |
2018
Maguire Kaitlin C, Shinneman Douglas J, Potter Kevin M, Hipkins Valerie D.
Systematic biology |
2018
Li Zhe-Xin, Fan Yan-Ru, Dang Shao-Fei, Li Wan-Feng, Qi Li-Wang, Han Su-Ying.
Molecular genetics and genomics : MGG |
2018
Zhou Li, Quan Shaowen, Xu Hang, Ma Li, Niu Jianxin.
Molecules (Basel, Switzerland) |
2018